Certificat de Garanție

Pentru piesa / piesele comercializat/e de S.C. SDG LC AUTO S.R.L. garanția se acordă pentru o durată de 12 luni de la data inscrisă pe factura de vânzare.
În cazul lipsei conformitătii, consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri. Măsurile corective nu sunt afectate de garanția comercială.
În cazul în care cumpărătorul constată că produsul are defecte sau vicii ascunse, în termenul legal de 12 luni de garanție, prevăzut prin prezentul certificat, va depune sau livra produsul reclamat la oricare punct de lucru a vânzătorului sau la locul de unde l-a cumpărat însoțit de documentele de mai jos :

  • Copie Factură fiscală
  • Certificat de garanție
  • Fisă retur marfă completată integral
  • Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului sau cartea de identitate;
  • Dovada montării pieselor într-un service autorizat R.A.R. (deviz de montaj) și documentele fiscale aferente, conform instructiunilor furnizate de producătorul autovehiculului
  • Notă de constatare întocmită de tehnicianul, care a analizat cazul
  • Măsurători prin care se dovedește defecțiunea

Reparația sau înlocuirea produsului constatat cu defect sau viciu ascuns, se va face in termenul legal de 15 zile calendaristice de la data la care produsul va ajunge în sediul nostru.
Dreptul de retragere se face confort OUG 34/2014 art.9/1 în termen de 14 zile. Retragerea se face cu anunțarea în prealabil a vânzătorului, produsul returnat fiind în aceeași stare în care a fost livrat, fără ca produsul să fi fost montat, calibrat, mufat, desfăcut, avariat.
În cazul în care asupra produsului s-a intervenit, sau a fost montat, calibrat, mufat, desfăcut, avariat, etc., confortm articoului 12 din OUG 140/28.12.2021, consumatorul va beneficia doar de dreptul de aplicare a măsurilor corective, respectiv repararea sau înlocuirea “într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile calendaristice”.
În cazul returului, vânzătorul își asumă doar plata contravalorii produsului, costurile de transport, montaj, manoperă, etc. fiind asumate și suportate de cumpărător.
Returul banilor pentru produsele returnate se va face prin transfer bancar, în contul furnizat de cumpărător, respectând termenul legal de 14 zile calendaristice.
Cumpărătorul are ogligația să se asigure că:

  • Produsul corespunde descrierii făcute de vânzător și are aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat ca mostră sau model.
  • Produsul corespunde oricărui scop specificat solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului, și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărarea(factură cu chitanță sau bon fiscal)

Garanția acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat.

Descarcă Certificatul de Garanție

Pentru orice informație ne puteti contacta la numerele de telefon 0751 576 268 / 0744 968 322 / 0744 145 123 sau prin email la [email protected].