Politică returnare produs

Dreptul de retur se face conform OUG 140/28.12.2021 in termen de 14 zile.

Conform legislatiei in vigoare, dreptul de retragere este aplicabil doar consumatorilor persoane fizice, conform Articolului 2, punctul 4:

4. consumator - orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanță de urgență, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective;”.

Returul produselor in termen de 14 zile se face conform OUG 140/28.12.2021.

Conform Articolului 14, punctul 1 „Consumatorul își exercită dreptul de a obține încetarea contractului de vânzare printr-o declarație către vânzător, prin care își exprimă decizia de a obține încetarea contractului de vânzare”

Declaratia de solicitare a incheiereii contractului de vanzare, se va face in scris pe adresa de e-mail a vanzatorului, respectiv [email protected].

Dreptul de retur in 14 zile, fara justificare a deciziei de retragere este valabil doar pentru produsele achizitionate online, care nu au fost supuse montarii, nu au fost desfacute, probate, mufate, conectate, programate etc, si care se vor returna in starea in care au fost livrate, in ambalajul lor, nealterate, lovite, etc.

In cazul produselor care prezinta neconformitati, daca neconformitatea este minora, consumatorul nu are drepul de a obtine incetarea contractului, conform Articolului 11, punctul 5:

„(5) Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine vânzătorului.”

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de catre client, conform Articolului 14, punctul 3

a) „În cazul în care consumatorul obține încetarea contractului de vânzare în ansamblul său sau, în conformitate cu alin. (2), în raport cu unele dintre bunurile livrate în temeiul contractului de vânzare:

a) consumatorul returnează vânzătorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urmă;”

Rambursarea contravalorii produsului se face in termen de 14 zile calendaristice, de la data primirii produsului conform Articolului 14, punctul 3, litera b):

b) vânzătorul îi rambursează consumatorului prețul plătit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator că bunurile au fost returnate;”

In cazul produselor returnate, contravaloarea sumei de bani pe care o va restitui vanzatorul nu va depasi suma totala a achizitiei, respectiv vanzatorul nu este responsabil de cheltuielile de montaj, transport, verificare, programare, etc., conform Articolului 11, punctul 2:

„(2) Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele:

a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b) gravitatea neconformității;

c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b).”

Modalitatile de rambursare a banilor sunt conform celor stipulate in Articolul 14, punctul 3, litera c):

c) vânzătorul rambursează consumatorului suma de bani în conformitate cu lit. b), folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.”

In privinta produselor care au fost alterate, lovite, montate, desfacute, probate, etc, conform Articolului 12, din OUG 140/28.12.2021, cumparatorul beneficiaza doar de repararea sau inlocuirea produsului.

In cazul produselor care intra in incidenta Articolului 12, respectiv de reparare sau inlocuire, aceasta se va face conform Articolului 15, punctul 12:

„(12) Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.”

Pentru returul produselor aflate in perioada de garanție, care beneficiază de posibilitatea de reparație sau înlocuire, cumpărătorul va trebui sa trimită (cu livrarea la punctul de lucru, prin curier rapid, Fan Courier, Cargus, Sameday) sau să aducă produsul reclamat, la punctul de lucru a vânzătorului, respectiv județul Galați, mun. Galați, str. Grigore Ventura nr. 2, însoțit de următoarele documente:

  • Copie Factură fiscală;
  • Certificat de garanție;
  • Fisă retur marfă completată integral. Descarcă aici;
  • Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului sau cartea de identitate;
  • Dovada montării pieselor într-un service autorizat R.A.R. (deviz de montaj) și documentele fiscale aferente, conform instructiunilor furnizate de producătorul autovehiculului;
  • Notă de constatare întocmită de tehnicianul, care a analizat cazul;
  • Măsurători prin care se dovedește defecțiunea;

Produsele trebuiesc returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original, complete.

În cazul produselor care vor fi returnate într-o stare deteriorată, sau într-o stare constată nevandabilă de către vânzător, vor fi refuzate.

În cazul produselor comandate, care nu mai sunt pe stoc, cumpărătorul poate opta pentru înlocuirea cu alt produs sau pentru rambursarea integrala a contravalorii produsului/produselor.

Vânzătorul are obligația să se asigure că produsele îndeplinesc obiectivele de conformitate, conform Articolului 6, punctul 1, literele a, b, c, d:

“(1) Pe lângă respectarea cerințelor subiective de conformitate prevăzute la art. 5, bunurile îndeplinesc următoarele condiții:

a) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, ținând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu și specifice sectorului;

b) după caz, posedă calitatea și corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului;

c) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și

d) respectă cantitatea și dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă.”

Măsurile corective în caz de neconformitate, sunt cele conform Articolului 11, punctul 1 și 2:

„(1) În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele:

a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b) gravitatea neconformității; sau

c) dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.”

Colete deteriorate

În cazul în care coletul/ambalajul este deteriorat sau rupt:
Pentru dovezi, coletul va fi fotografiat și se va întocmi un proces verbal, împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menționată starea coletului din momentul livrării. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor vă este transferat integral în momentul în care intrați in posesia fizică a produsului. Orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul în care se utilizează un transportator însărcinat de către consumator, riscul este transferat în momentul livrării produselor către transportator. Fără această notificare, orice sesizare nu va fi luată în considerare deoarece se presupune că ambalajele/produsul au fost deteriorate de către client in timpul manipulării.

Ambalaj intact, produs deteriorat:
Dacă pachetul nu a prezentat urme de deteriorare la livrare, dar după deschiderea coletului ați întâmpinat probleme cu produsul (lovit, zgâriat, îndoit, nefuncțional), aveți 48 de ore la dispoziție, de când recepționați produsul, ca să ne raportați problema întâmpinată. Pregătiți câteva poze cu produsul primit și cu ambalajul acestuia din interior și exterior. Vă rugăm să rețineți că nu acceptăm acest tip de sesizări după 48 ore. Orice sesizare după trecerea acestui interval sau montaj nu va fi luată în considerare deoarece se presupune că piesele s-au deteriorat în timpul montajului/manipulării/depozitării.

În cazul retururilor care nu se încadrează în termenii legali de retur (perioadă, conformitate, etc), se pot accepta retururile doar în anumite condiții, cum ar fi retur cu transportul plătit, cu verificare colet, oprire costuri de ambalare, manipulare produs, etc.